KANCELARIA

komornik katowice
"Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa."


Art. 1 i 3.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
Leszek Ferczykowski
Kancelaria Komornicza w Katowicach
ul. Mariacka 37/7 (III Piętro)
40-014 Katowice

Telefon/Fax: 0-32 206 88 82
Adres e-mail: katowice7@komornik.pl

Numer konta dla przelewów krajowych:
02 1020 2313 0000 3602 0118 5677
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Katowicach

Numer konta dla przelewów zagranicznych:
Nr IBAN: PL 02 1020 2313 0000 3602 0118 5677
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPWUWAGA: Przy przekazywaniu należności na rachunek bankowy Komornika, konieczne jest wskazanie w tytule przelewu sygnatury sprawy, której dotyczy przedmiotowa wpłata.

Kancelaria komornika i kasa kancelarii czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Komornik przyjmuje interesantów w dni przyjęć:
poniedziałki od 9:00 do 13:00
środy od 8:00 do 10:00

oraz w sprawach pilnych, po telefonicznym umówieniu,
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 9:00 oraz 14:00 do 15:00


Informujemy, że w tutejszej kancelarii został wdrożony elektroniczny dostęp do baz danych:
- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
- Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW)
- OGNIVO (zapytania o rachunki bankowe dłużnika)
- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dane niejawne),
co umożliwia uzyskiwanie informacji z ww. instytucji w ciągu 24 godzin

Kancelaria Komornika Sądowego Leszka Ferczykowskiego jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu.

W przypadku gdy wierzyciel nie posiada informacji o miejscu zatrudnienia, ruchomościach, rachunkach bankowych czy nieruchomościach dłużnika, może on zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Zlecenie takie łączy się z koniecznością uiszczenia opłaty stałej a także zaliczki na wydatki gotówkowe, o których wpłacenie wierzyciel zostanie wezwany stosownym pismem.

Koszty zapytań przedstawiają się następująco:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych o płatnika składek (pracodawcę) dłużnika lub posiadane rachunki bankowe (39,87 zł)
- Urząd Skarbowy (45,00 zł)
- Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych o nieruchomości dłużnika (20,00 zł)
- OGNIVO (bezpłatnie)
- Centralna Ewidencja i Informacje o Działalności Gospodarczej (bezpłatnie)

Korespondencja wychodząca z tutejszej kancelarii wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Koszt jednego listu wynosi 4,46 zł.

Koszt każdorazowego przelewu bankowego to kwota 1,00 zł.

Data aktualizacji: 2017-04-06.